научни ръководители: доц. д-р Симеон Недков и Десислава Михалкова
Снимки от работата на участниците
1

2

3

4

5

6

7

8

Докладите на участниците


очаквайте зареждане на базата