"Дървото и човекът"

      Когато човекът не бил още човек живеел по дървото и то било първия му дом. Когато започнал да се очовечава се подпрял на него и се изправил на два крака. После взел тоягата и тя станала първото му оръжие. След това от дървото извлякъл силата на огъня, а той го превърнал в човек.
      И погледнал човекът с човешки очи дървото и съзрял в него целия свят и цялата вселена. Видял световното дърво, дървото на живота, дървото на познанието ... и сътворил от него мит. Корените му поставил в долния свят, короната нарекъл на небесния, а стволът оприличил на човешкия свят.
      Усетил човекът топлината на дървото и започнал да го обработва. Изпод ръцете му заизлизали хиляди чудесии ... И заживял човека с дървото. То обхванало целия му живот и разбрал човекът, че не може без него.
      Когато човекът стигне в края на земния си път, влиза в "дървената къща", за да заживее във вечния свят.

Д-р Ангел Гоев
Етнограф

Милко Милев - майстор бъчвар от с.Столетово
1 2 3 4

      Тайните на занаята "бъчварство" Милко Милев научава от своя баща - Георги. Той си спомня как като малък, когато тръгвали за Карловския есенен панаир, мълвата, че те ще участват в панаира, се носела преди още да пристигнат.
      Да съхрани и продължи традициите на фамилията е призвание, което Милко е приел и следва. Под бащината табела на работилницата "Бъчварница - Труд" той изработва всички производни на занаята изделия: бъчви, бурета, каци, бъкели, павурчета, буталки и др.
      В изложбата участва с колекция от изделия с различна големина и размери.

Гънчо Колев - майстор на природна дървопластика от с. Васил Левски
1 2 3 4

      Много професии е сменил през годините Гънчо Колев, но никога не е забравял природата, защото за него "флористиката не е професия, а състояние на душата".
      Природната дървопластика съчетава в едно живота и изкуството, тъй като най-причудливите форми на корените са резултат от стремежа за оцеляване и съхраняване.
      Според Ганчо Колев най-интересни и оригинални находки могат да се открият в корените на бука. На невярващите, той може да представи стотиците си пластики, събирани в продължесние на 18 години.

Петко Банков - майстор дърворезбар от Карлово
1 2 3 4

      За Петко Банков интересът към дървото е породен от неспокойния ген на прародителите му. Именно той го връща към дървото, към корените. Повече от 50 години, с над 50 изложби у нас и по света, авторът ни предизвиква да потърсим душевността си чрез изкуството на дърворезбата и резбопластиката.
      В изложбата Петко Банков представя свои творби - част от трите големи колекции:
      "Това е България" - разкриваща автентичния колорит и красота на 7-те етнографски района на България (добруджанци, хърцои, балканджии, тракийци, рупци, македонци, шопи)
      Втората колекция е родена от идеята на автора да се представят българите през погледа на класиците на българската литература Ив. Вазов, Ел. Пелин, Й. Йовков, П. Славейков и др. и е едно намигване към съвремен-ниците.
      Прабългарската демонология е в основата на третата колекция на Петко Банков с послание, че само чрез възстановяване на националното достойнство, можем да мислим за своето бъдеще като част от европейската и световната култура