Заданието
Изработване на задължителен съд и на предмет по избор.

Original
Задължителният съд е чаша медна/бакърена от района на с. Пчеларово, Хасковско (район със смесено население), от личната колекция на Дикран Балабанян.

Предмета по избор трябва да е традиционен за района на работа на майстора.
Майсторите участници в състезанието


Димитър Благоев Петков - майстор бакърджия от Пловдив.


Никола Христов Никовски - майстор бакърджия от Хасково. Четвърто поколение бакърджия. Продължител на традициите на майсторите от с.Устово - един от големите медникарските центрове през Възраждането. Със занаята се занимава от млади години. Негов учител е баща му - Христо Никовски. Изработва предмети от традиционния регистър на бакърджийството, спазвайки технологията на производство, ръчен труд и инструментариум. Заедно с баща си е участвал в много Национални изложби.


Петър Маринов Паунов - майстор бакърджия от Габрово. Роден 16.12.1948 г. с. Вардим, Великотърновско. През 1980 г. започва да се обучава в занаята и вече повече от 20 години изработва, с помощта на старинните техники и интрументариум, от джезвето до казаните за дестилация; копия на различни модели от мед. Използва традиционни и съвременни украси.


Тошо Рафи Калустян - майстор бакърджия от Пловдив. Роден 28.02.1973 г. гр. Пловдив. От малък наред с учение в училище се завъртах и в работилницата на баща ми Рафи Оник Калустян, където през годините постепенно усвоявах бакърджийския занаят. На 16 години се явява на изпит и от 1989 г. е майстор. Участвал в изложби в Стария Пловдив, Орешака, Троян.
Работни моменти от състезанието

1

2

3

4

5

6

7

8

Сътвореното от майсторите
1

Изработката на майстор Димитър Петков

2

Изработката на майстор Петър Паунов

3

Изработката на майстор Никола Никовски

4

Изработката на майстор Тошо Калостян

Заседанието на журито
1

Настъпи моментът майсторите да представят своите творения пред компетентното жури.

2

Творбите са наистина фантастични, почти не различаващи се от оригинала, освен по цвета на миналото.

3

Журито е изумено!
Това наистина е майсторлък!

4

Председателят на журито, г-н Благой Попов, уточнява критериите за оценка.

5

Най-сетне журито е решило кой ще е баш майстора на Етърския панаир'2003.

7

Идва ред на аранжирането на творбите на лично място, където всеки да може да им се полюбува.

6

И изписване имената на майсторите върху специалните грамоти.


П Р О Т О К О Л

       Днес, 6.09.2003г., на основание на Статута за провеждане на състезание на майстори-бакърджии и решение на Организационния комитет на панаира, проведено на 16.05.2003г., жури в състав:
       Председател:
Благой Попов - майстор бакърджия, председател на секция "Бакърджийство" към Задругата на майсторите; председател на изпитната комисия за нови майстори към Задругата
       и членове:
д-р Виолета Василчина - ст.н.сътрудник,
Георги Граматиков - директор на ИМ - Хасково, етнограф;
Дикран Балабанян - историк, колекционер, с най-богатата частна колекция от медни съдове в България и
Росица Бинева - уредник отдел "Занаяти" - АЕК "Етър", прегледа изработените предмети по време на състезанието:
След обстойно обсъждане на точността на изработка на задължителния съд и на предметите по избор като техника и естетика, комисията

РЕШИ:

       Голямата награда "Сребърна хлопка", почетен диплом, парична награда от 400 лв. и право на изложба-базар в АЕК "Етър" през 2004г. се присъжда на Димитър Благоев Петков от Пловдив - за цялостно представяне.
       Първа награда в размер на 200 лв. и грамота се присъжда на Петър Маринов Паунов от Габрово за най-добре изработен съд по задължителната програма на конкурса.
       Две втори награди по 100 лв. предоставени от фирма "Централгаз" и предметна награда - стенни часовници от АЕК "Етър" на Никола Христов Никовски от Хасково и Тошо Рафи Калустян от Пловдив.
       Настоящия протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра.

Жури:                                                        
Председател: ..............................
/ Бл. Попов /
Членове: ..............................
/ В. Василчина /
..............................
/ Г. Граматиков /
..............................
/ Д. Балабанян /
..............................
/ Р. Бинева /

Награждаването на майсторите
1

Кметът на Габрово, г-н Белчев, и главният секретар на Министерството на културата, г-жа Зашева, приветстват майсторите.

2

Председателят на журито, г-н Благой Попов, обявява класирането на майсторите.

3

Г-жа Зашева, главен секретар на МК, връчва Голямата награда "Сребърна хлопка", почетен диплом, парична награда от 400 лв. и право на изложба-базар в АЕК "Етър" през 2004 г. на Димитър Благоев Петков от Пловдив - за цялостно представяне.

4

Г-н Белчев, кмет на Габрово, връчва първа награда в размер на 200 лв. и грамота на Петър Маринов Паунов, за най-добре изработен съд по задължителната програма на конкурса.

5

Втора награда от 100 лв. предоставени от фирма "Централгаз" и предметна награда - стенен часовник от АЕК "Етър" бяха връчени на Тошо Рафи Калустян от Пловдив.

4

Втора награда от 100 лв. предоставени от фирма "Централгаз" и предметна награда - стенен часовник от АЕК "Етър" бяха връчени и на Никола Христов Никовски от Хасково.

5

Г-жа Иванка Стоева, член на Оперативното бюро на панаира, връчва лична награда от 100 лв. и специална бутилка троянска сливова ракия, облечена в мъжка народна носия, на най-младия майстор Тошо Калостян, с пожелание догодина да спечели Голямата награда.

5

След изнурителния 4 дневен труд четиримата майстори заслужено разпускат и приемат овациите от гостите на коктейла.