Обработка на дърво Обработка на метал
Изписване и обков на икони
Обработка на глина, камък и кост Обработка на кожа
  • Грънчарство (17)
  • Изработване на подници (0)
  • Изработване на черени (0)
  • Зидарство (0)
  • Каменоделство и каменна пластика (0)
Традиционно тъкачество и предачество Изработване на народни музикални инструменти
Домашни занятия и поминък Храна и хранене